ЗМІСТ

І.А. Войтюк. Переднє слово

Вступ від видавця - Українського Центру Порозуміння

Розділ І. Польський досвід медіації

 • Яніна Валюк. Медіація - теорія та практика. Впровадження медіації в Польщі
 • Ельжбета Добєєвська. Стан медіації в Польщі
 • Яніна Валюк. Медіація в Польщі. Стан і результати діяльності
 • Дорота Яніцька. Що таке медіація в Польщі
 • Беата Чарнецька-Дзялюк, Доброхна Вуйчік. Медіація між правопорушником і потерпілим у справах за участі неповнолітніх правопорушників у Польщі
 • Анджей Мужиновський. Оцінка доповнень до Кримінально-процесуального кодексу, що стосуються інституту медіації
 • Анджей Мужиновський. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу і Кримінально-процесуального кодексу
 • Моніка Платек. Що варто знати про злочин і покарання (різниця між карним і відновним правосуддям)
 • Марта Мачящик. Інститут медіації за оцінкою медіаторів
 • Кодекс етики медіатора Польського Центру Медіації
 • Основні принципи кодексу поведінки медіатора
 • Іоланта Качорек. Хто може бути медіатором
 • Малгожата Сосновська. З досвіду роботи медіатора
Розділ ІІ. Розвиток медіації в Україні
 • Віра Землянська. Чинна українська модель відновного правосуддя
 • Альона Горова. Вивчення моделі програми медіації потерпілих і правопорушників, розробленої спеціалістами Українського Центру Порозуміння
 • Механізм співпраці між Українським Центром Порозуміння і районним судом щодо організації та впровадження медіації у кримінальних справах
 • Етичний кодекс медіатора Українського Центру Порозуміння
 • Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції "Впровадження альтернативних засобів розв'язання конфліктів у судову систему України"
Розділ ІІІ. Українсько-польська співпраця у сфері медіації
 • Віра Землянська. Звіт про поїздку для обміну досвідом у сфері медіації українських фахівців до Польщі
 • Віталій Замніус. Експертний висновок стосовно законодавчих передумов впровадження процедури медіації в Україні на підставі порівняльного аналізу українського та польського законодавств
Розділ ІV. Нормативно-правові документи щодо застосування медіації в кримінальних справах
 • Рекомендація № R (99) 19, прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 15 вересня 1999 року, "Про медіацію в кримінальних справах"
 • Основоположне рішення Ради Європейського Союзу від 15 березня 2001 р. "Про становище жертв злочинів у кримінальному судочинстві"
 • Розпорядження Міністра юстиції Польщі від 18 травня 2001 р. "Про порядок проведення процедури медіації у справах щодо неповнолітніх"
 • Розпорядження Міністра юстиції Польщі від 13 червня 2003 р. "Про порядок проведення процедури медіації у кримінальних справах"
 • Витяги з Кримінально-процесуального кодексу Польщі 1997р., що стосуються застосування медіації у кримінальних справах
 • Витяги з Кримінального кодексу України, що стосуються примирення потерпілих і правопорушників
Післямова