Практика вирішення конфліктів
1x1
Практика вирішення конфліктів


РЕСУРСИ

Друковані видання

Бюлетень
"ВП в Україні"


Преса

Публікації

Законодавство

Глосарій

Аудіо та відео

Посилання


Пошук
та чи


Друковані виданняСтратегії забезпечення життєздатності відновних практик: механізм співпраці правової системи та громади заради суспільної безпеки. Посібник.— К.: Видавець Захаренко В. О., 2009. — 224 с. ISBN 978-966-2258-03-5

Посібник присвячено висвітленню відновних практик, їх застосуванню у громадах длярозв’язання конфліктів, вирішення проблем та формування безпечного середовища. У виданнідокладно описані основні аспекти забезпечення життєздатності відновних практик у громадахшляхом створення та функціонування Центру відновних практик. Зокрема, описано організаційнуструктуру Центру та систему його партнерських стосунків з муніципальними органами влади,правовою системою та іншими соціальними агенціями громади. Значну увагу також приділенопитанням фінансової стабільності відновних практик у громаді та інформаційної взаємодії.Матеріали посібника укладено з використанням досвіду діяльності Центрів відновного правосуддяв громадах України.

Видання адресоване представникам громадських організацій, громадських ініціатив,органів місцевої влади та правової системи, а також широкому колу читачів, котрі зацікавлені увпровадженні відновних практик у громадах та формуванні суспільної безпеки.

[Скачать (zip, 850 Kb)]Регіональна модель профілактики підліткової злочинності: досвід упровадження – К., 2008. – 60 с.

У даному виданні увазі читача пропонується комплексна інноваційна модель профілактики підліткової злочинності, розроблена фахівцями Українського Центру Порозуміння в рамках проекту «Стратегії міліції щодо профілактики підліткової злочинності в Україні». Дана модель є трирівневою (описує три рівні профілактики) і ґрунтується на принципах відновного підходу (відповідальність за свої вчинки, самоповага, повага до інших, толерантність тощо).

Для представників правоохоронних органів, державних та муніципальних соціальних служб, громадських організацій, закладів освіти, а також читачів, які цікавляться питаннями побудови безпечних і згуртованих громад.

[Завантажити (zip, 990 Kb)]Кей Праніс, Баррі Стюарт, Марк Уедж. Кола примирення. Від злочину до повернення в громаду. — Пер. з англ. — К.: Видавець Захаренко В.О., 2008. — 272 с. ISBN 978-966-96789-5-9

Сьогодні ми як ніколи потребуємо відновлення зв’язків один з одним, усвідомлення і поваги донаших відмінностей, а також визнання того неоціненного внеску, який кожен з нас може зробитиу розбудову громади. Переосмислені та осучаснені принципи та методи досягнення згоди,ведення діалогу та розв’язання суперечок використовуються у Колах — групових зустрічах.

Термін «Коло» символізує не лише миротворчий процес, а й втілює багато додаткових значень— просторових, геометричних, сакральних. Кола створюють простір, де налагоджуютьсязв’язки один з одним, де конфлікти обертаються на можливість відновлення стосунків. Колапримирення дають можливість родинам та громадам досягати спільної відповідальності засвоє благополуччя та подолання розбіжностей у пошуках спільної істини. Результатами глибокоцілющих процесів у Колі є взаємопорозуміння, довіра, цілковита зміна долі та стосунків.

Ця книга — про поєднання стародавньої мудрості та сучасного досвіду проведенні Кіл примиренняу громадах для розв’язання кримінальних ситуацій. Для всіх небайдужих до відродження сталих,безпечних, відповідальних громад із міцними зв’язками між усіма громадянами.

[Замовити книгу]Иво Эртсен, Роберт Маккей, Криста Пеликан, Джолиен Виллемсенс, Мартин Райт. Реконструкция связей в сообществе – медиация и восстановительное правосудие в Европе. – Пер. с англ. – К.: Издатель Захаренко В.А., 2008. – 184 с. ISBN 978-966-96789-4-2ISBN 978-966-96570-5-3

Книга «Реконструкції зв’язків у громаді» описує основні риси відновного правосуддя, включаючи різні моделі та результати досліджень, і пропонує підходи до створення таких програм, а також визначає можливі проблеми та способи їхнього подолання. Посібник розрахований на широке коло читачів і містить у собі необхідну інформацію як для тих, хто планує впроваджувати відновне правосуддя, особливо в країнах Центральної та Східної Європи, так і для тих, хто цікавиться питаннями права, теорією і практикою альтернативних способів вирішення конфліктів та спорів, питаннями прав людини та ін.

[Замовити книгу]Розвиток Центрів відновного правосуддя в громадах – К., 2008. – 88 с.

Посібник містить детальний опис того, яким має бути Центр відновного правосуддя громади – громадське утворення, яке візьме на себе вирішення задачі з профілактики злочинності у Вашій громаді та турботу про її моральне здоров'я та добробут. Модель Центру створена та описана спеціалістами мережі організацій, які займаються впровадженням відновного правосуддя в Україні в рамках проекту Tacis Європейської комісії «Створення мережі Центрів відновного правосуддя в громадах» з метою створення найкращої системи соціальної реабілітації неповнолітніх правопорушників.

[Завантажити (zip, 603 Kb)]Землянська В. Відновне правосуддя в кримінальному процесі України. Посібник. – К.: Видавець Захаренко В.О., 2008. – 200 с. ISBN 978-966-96789-2-8

У посібнику вперше висвітлюються поняття, форми та особливості відновного правосуддя– нового підходу до злочину та покарання, який спрямований на збалансування потреб по-терпілого, правопорушника та громади. Посібник представляє український та міжнароднийдосвід впровадження програм відновного правосуддя як ефективного й необхідного компо-нента системи судочинства у кримінальних справах. Читачам надається можливість ознайо-митися як з міжнародним законодавством, так і з українською чинною нормативно-правовоюбазою, що створює основу для реалізації програм відновного правосуддя на практиці в Ук-раїні. У посібнику також надається огляд перспектив закріплення відновного правосуддя вукраїнському законодавстві.

Видання розраховане на студентів вищих юридичних навчальних закладів, аспірантів,викладачів, широке коло читачів, яких цікавлять ідеї відновного правосуддя, реформуваннякримінального процесу та гуманізація системи покарань.

[Завантажити (zip, 1,53 Mb)]Райт Мартин. Восстановительное правосудие – путь к справедливости. Симпозиум. – Пер. с англ. – К.: Издатель Захаренко В.А., 2007. – 304 с. ISBN 978-966-96570-5-3

У книзі британського дослідника Мартіна Райта висвітлюються різні аспекти злочину та покарання, а також досліджується проблема, якої зазвичай стороняться юристи та кримінологи: психологічні наслідки покарання. Спеціалісти з різних сфер наводять свої аргументи щодо цього питання, але остаточний висновок переконливо свідчить, що позитивних змін в поведінці правопорушника неможливо досягти лише шляхом покарання. Надзвичайно важливо, щоб воно застосовувалось паралельно з іншими, більш мотиваційними методами впливу, до яких відносяться програми відновного правосуддя.

У виданні представлено переконливі аргументи і дані на підтримку відновного праовосуддя – ефективного способу реагування на злочин, що сприяє задоволенню потреб потерпілих, і спрямований на прийняття правопорушником відповідальності за скоєне і виправлення завданої шкоди.

Книга буде цікавою як фахівцям, так і широкому колу читачів, які цікавляться філософією ролі держави у боротьбі зі злочинністю, можливими схемами реагування на окреме правопорушення, а також питаннями реформування системи кримінального судочинства.

[Зміст]
[Замовити книгу]Буш Роберт А. Бэрок, Фолджер Джозеф П. Что может медиация. Трансформативный подход к конфликту. – Пер. с англ. – К.: Издатель Захаренко В.А., 2007. – 264 с. ISBN 978-966-96789-0-4

Медіація (посередництво) давно та міцно зайняла свої позиції серед низки інших підходів до розв’язання конфліктів у світі. В Україні, Росії та на всьому пострадянському просторі вона тільки-но починає здобувати визнання та привертати увагу менеджерів з персоналу, бізнесменів, представників правової системи, соціальних служб, державних чиновників - усіх, кому доводиться мати справу з конфліктами й шукати шляхи їх розв’язання.

Книга Р. Буша та Дж. Фолджера "Що може медіація" вперше була надрукована 1994 року в США й миттєво отримала визнання фахівців та стала класичною працею в області розв’язання конфліктів. Змінене й доповнене видання не просто знайомить читача з процесом посередництва, але й глибоко аналізує схований у ньому потенціал позитивної зміни особистості й взаємин конфліктуючих сторін. Трансформативний підхід, що був сформульований авторами, привернув увагу до нових привабливих сторін медіації та заклав підґрунтя для розвитку цілого напрямку в теорії та практиці медіації. Разом з тим це серйозне й вдумливе розмірковування про природу конфлікту, його роль у житті людей, взаємозв’язок з людською природою й суспільством дозволяє книзі зайняти гідне місце серед праць з психології, соціології та філософії.

[Зміст]
[Замовити книгу]Шкільна служба розв'язання конфліктів: досвід впровадження – К., 2007. – 88 с.

У брошурі описано практичний досвід створення Шкільної служби розв'язання конфліктів (Центру медіації однолітків у школі).

[Завантажити (zip, 600 Kb)]Гуманізація кримінального судочинства шляхом розвитку елементів служби пробації та реалізації програм примирення потерпілих та правопорушників – К., 2007. – 64 с.

Збірка методичних матеріалів, підготованих Українським Центром Порозуміння у співпраці з Державним департаментом України з питань виконання покарань за результатами спільного проекту (2005-2007 р.р.) за фінансової підтримки Міжнародного Фонду "Відродження". Bисвітлено питання концепції та засад діяльності Служби пробації та перспектив запровадження елементів програм відновного правосуддя до моделі Служби пробації в Україні. Наведено тексти проекту наказу "Про затвердження Типового положення про проведення експерименту щодо впровадження елементів пробації у діяльність кримінально-виконавчої інспекції", проекту "Типового положення про проведення експерименту щодо впровадження елементів пробації в діяльність кримінально-виконавчої інспекції", а також "Механізм співпраці кримінально-виконавчої інспекції та НДО з організації та проведення програм відновного правосуддя".

Матеріали можуть бути корисними фахівцям у сфері пробації та представникам недержавних організацій, які пов’язують свою діяльність із реформуванням пенітенціарної системи.

[Завантажити (zip, 385 Kb)]Микитин Ю. І. Медіація у кримінальних справах: деякі правові аспекти. – К., 2006. – 84 с.

У посібнику розглянуто деякі положення кримінально-процесуального права, висвітлено діяльність суду, прокуратури, правоохоронних органів в аспекті можливості застосування медіації.

Посібник розрахований на медіаторів та координаторів програм відновного правосуддя, а також на широке коло читачів, які цікавляться питаннями відновного правосуддя.

[Завантажити (zip, 419 Kb)]Руслана Безпальча. Шляхи мирного розв'язання конфліктів у школі

Життєвий досвідсвідчить про те, що нам доводиться вчитися все життя – вчитися жити. Ця книжка не претендує на те, щоб навчити вас жити – вона написана для того, щоб допомогти навчитись спілкуватися з людьми, навчитись запобігати конфліктам та контролювати конфліктні ситуації. І щоб все це допомогло свідомо будувати у нашій країні інше суспільство – на засадах любові і поваги людей одне до одного.

Книга буде корисна педагогам, психологам шкіл,молоді та підліткам, всім, хто цікавиться корекцією людського спілкування, хто прагне встановлення гуманних стосунків між людьми в Україні, хто хоче досягнути поваги людей одне до одного незалежно від статі, віку, національності тощо.

[Завантажити (zip, 173 Kb)]Маерс, Девид. Международный обзор программ восстановительного правосудия. / Пер. з англ. Н.Дармограй, Т.Данилів. - К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2004. - 101 с.

Спеціальне видання для учасників конференції "Формування української моделі відновного правосуддя" (Київ, 25-26 листопада 2004 року). Книгу переклано та видано Українським Центром Порозуміння за підтримки Європейської Комісії.

[Завантажити (zip, 367 Kb)]Зер, Говард. Зміна об'єктива: новий погляд на злочин та правосуддя / Пер. з англ. М. Яковлєва. - К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2004. - 224 с. ІSBN 966-7671-84-4

Сучасне "кримінальне" правосуддя зосереджується на покаранні та протистоянні. Це призводить до заперечення відповідальності однієї сторони перед іншою і нехтує переживання обох. Воно роз'ятрює, а не загоює.

Основна мета альтернативного підходу до правосуддя - відновлювати, наголошувати потреби і зобов'язання. Правопорушників заохочують до осмислення того, якої шкоди вони завдали, та спонукають узяти відповідальність за неї. Відновним правосуддям передбачено зцілення як окремого індивіда, так і цілої спільноти. Таке правосуддя є предметом розгляду цієї книги.

Книга Говарда Зера — виклад концепції і програми відновного правосуддя та досвіду його практичної реалізації. Глибокі узагальнення і гуманістичний підхід до проблем карного правосуддя приверне увагу не лише фахівців відповідної галузі, а й філософів, істориків, соціальних працівників, психологів, громадських діячів.

Переклад і видання книги H. Zehr. Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice здійснено Українським Центром Порозуміння в 2004 р. за підтримки Європейскої Комісії та Посольства Великобританії в Україні.

[Зміст]Розвиток медіації в Україні. Польсько-українська співпраця: Збірник статей / Наук. редактор Войтюк І.А., – Київ: "Арт – Бюро", 2004, – 228 c. ISBN 966-96280-7-5

Книга "Розвиток медіації в Україні. Польсько-українська співпраця" є кроком до зміцнення співпраці Польщі і України в питаннях впровадження відновного правосуддя як ефективного й необхідного компонента системи судочинства у кримінальних справах.

У книзі представлено досвід розвитку та впровадження програм медіації в обох країнах і відображено спільні зусилля Польщі й України щодо реалізації ідей відновного правосуддя. Книга також надає читачам можливість ознайомитися з українськими, польськими та міжнародними нормативно-правовими актами, які стосуються використання програм медіації (примирення) в кримінальних справах.

Автори видання, досвідчені діячі і практики відновного правосуддя в Польщі й Україні, розглядають численні аспекти теорії, практики, а також наслідків медіації.

Видання розраховано на медіаторів, юристів-практиків, працівників суду, міліції, органів державної влади, соціальних працівників, активістів руху за права людини, вчених, студентів та інших осіб, які цікавляться ідеями відновного правосуддя.

Книгу видано Українським Центром Порозуміння за підтримки Посольства Великобританії в Україні в 2004 р.

[Зміст]


ГоловнаНовиниПрактика
вирішення
конфліктів
Відновне
правосуддя
РесурсиУкраїнський
Центр
Порозуміння
ФорумМапа сайту

Сайт створено за підтримки Інституту Сталих Спільнот (ISC), Американського Агентства з міжнародного розвитку (USAID), Посольства Великої Британії в Україні та Європейської Комісії.Думки та погляди, що представлено у поданих матеріалах, не обов'язково збігаються з поглядами донорів. Згадування зареєстрованих торгових марок або назв комерційної продукції не є їхньою рекламою, схваленням або рекомендацією до використання.
Коментарі та запитання до Вебмайстра
© 2003 Український Центр Порозуміння. Посилання на джерело матеріалів сайту є обов'язковим.