Содержание

Від редактора

До читача

 • Л.С. Волинець. Захист прав дитини через призму реалізації Конвенції ООН
Актуальна тема
 • Я.В. Мачужак, І.Б. Лавровська. Формування системи ювенальної юстиції в Україні: перспективи створення ювенальних судів
Побудова практики
 • С.М. Міщенко. Перспективи і можливості суду в відновному правосудді України
 • Р. Коваль. Програми відновного правосуддя як інструмент роботи фахівця служби пробації
Законодавчі засади медіації та програм відновного правосуддя
 • Основоположне рішення Ради Європейського союзу від 15 березня 2001 р. (Про місце жертв злочинів у кримінальному судочинстві)
 • Рекомендація Комітету міністрів державам-членам стосовно нових заходів роботи із злочинністю неповнолітніх та ролі правосуддя по справах неповнолітніх (Затверджено Комітетом міністрів 24 вересня 2003 р.)
 • Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року
 • Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей. Указ Президента України від 11 липня 2005 р. № 1086/2005
 • Про проведення в Україні у 2006 році Року захисту прав дитини. Указ Президента від 29 листопада 2005 р. № 1673/2005
Ювенальна юстиція
 • В.М. Трубніков. Яким повинно бути відновне правосуддя стосовно неповнолітніх?
Вчимося посередництву
 • Н. Гайдук, О. Бік. Формування змісту і навчально-методичного забезпечення підготовки посередників
Психологічні аспекти відновного правосуддя
 • Л. Максимович, С. Беляєва. Альтернативні виховні впливи на неповнолітніх правопорушників. Психологічний аспект
Досвід регіонів
 • О. Горова. Модель програми медіації потерпілих і правопорушників смт Красногвардійське, АР Крим
Зручний документ
 • Звіт медіатора про особливості проведення попередніх зустрічей (Форма 3А)
 • Звіт медіатора про особливості проведення процедури примирення (медіації) (Форма 3Б)
Зарубіжний досвід
 • Т.Р. Захарова. Модель застосування програм примирення у системі правосуддя Росії на прикладі Черьомушкінського районного суду м. Москви
 • Я. Валюк. Практичні аспекти відновного правосуддя
Дослідження
 • Т.І. Присяжнюк. Потерпілий та поняття злочину в науці кримінального права України та деяких зарубіжних держав:порівняльно-правовий аналіз
 • Т.А. Денисова. Відновне правосуддя — крок до відновлення соціальної справедливості
Книжкова полиця
 • М. Райт. Відновлення поваги до правосуддя. Симпозіум