Содержание

До читача

 • Вітальне слово
 • Р.Г. Коваль. Актуальні питання формування української моделі відновного правосуддя
Наші орієнтири
 • Резолюція відкритої конференції «Формування української моделі відновного правосуддя»
 • Л.С. Волинець. Реформування системи захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 • Телефон довіри
Актуальна тема
 • В.Т. Маляренко, І.А. Войтюк. Відновлювальне правосуддя: можливості запровадження в Україні
 • М. Райт. Парадигма відновного правосуддя
Законодавчі засади медіації та програм примирення
 • Економічна і Соціальна рада ООН. Основні принципи застосування програм відновного правосуддя у кримінальних справах
 • Медіація у кримінальних справах. Рекомендація № R (99) 19, прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 15 вересня 1999 року
 • Витяги з Кримінального кодексу України, що стосуються примирення потерпілого і правопорушника
 • Витяги з Кримінально-процесуального та Кримінального кодексу Польщі, що стосуються примирення потерпілого і правопорушника
 • А. Ренькас. Правові підстави проведення процедури медіації між потерпілим і правопорушником у польській системі правосуддя
 • В. Замніус. Експертний висновок стосовно законодавчих передумов впровадження процедури медіації в Україні на підставі порівняльного аналізу польського та українського законодавства
 • Висновок Академії прокуратури України при Генеральній прокуратурі України щодо відповідності чинному законодавству, розроблених «Українським Центром Порозуміння» механізмів впровадження програм примирення в Україні
 • Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5
 • Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 2004 р. № 13
Зручний документ
 • Угода про наміри сторін взяти участь у зустрічі по усуненню спричиненої шкоди (Форма 1)
 • Реєстраційна картка № (Форма 2А)
 • Хронологія і зміст подій (зустрічей з сторонами (Форма 2Б)
 • Угода за результатами зустрічі по усуненню спричиненої шкоди (Форма 4)
Ювенальна юстиція
 • П.П. Пилипчук. На шляху до ювенальної юстицiї
 • Концепція створення та розвитку системи ювенальної юстиції в Україні
 • І.І. Ємельянова. Роль відновного правосуддя в концепції ювенальної юстиції
 • Г.Б. Овчарова. Ювенальна юстиція: модельний ювенальний суд і відновлювальне правосуддя в проекті Харківського громадського центру «Молодь за демократію»
Сторінка медіатора
 • Етичний кодекс медіатора Українського Центру Порозуміння
 • Випадок програми примирення потерпілого та правопорушника (З досвіду Служби вирішення конфліктів Українського Центру Порозуміння)
Побудова практики
 • Механізм співпраці між районним судом м. Києва та БО «Український Центр Порозуміння» щодо організації та впровадження програм примирення потерпілих та правопорушників
 • Механізм співпраці між прокуратурою м. Києва та БО «Український Центр Порозуміння» щодо організації та впровадження програм примирення потерпілих та правопорушників
 • Механізм співпраці між районним відділом УМВС України у м. Києві та БО «Український Центр Порозуміння» щодо організації та впровадження програм примипення потерпілих та правопорушників
 • Механізм співпраці між Українським Центром Порозуміння та районною службою у справах неповнолітніх м. Києва
Досвід регіонів
 • Замість передмови
 • Л.К. Леонтюк. Взаємодія Дарницького районного суду м. Києва та Українського Центру Порозуміння щодо впровадження відновного правосуддя та програми примирення потерпілих та правопорушників
 • Л.А. Швецова. Програми відновного правосуддя в модельному ювенальному суді Дергічівського р-ну м. Харкова
 • М.А. Кирюхіна. Особливості формування моделі відновного правосуддя в АР Крим
 • Н.М. Крестовська, Ю.Б. Костова, Т.Є. Семікоп. Застосування практики відновлювального правосуддя в діяльності КМСН ОВС України
Зарубіжний досвід
 • А. Горова. Приклади існуючих програм відновного правосуддя в інших країнах
 • О. Беца. Зарубіжний досвід застосування пробації в ювенальній юстиції
Дослідження
 • Я.В. Мачужак, І.Б. Лавровська. Забезпечення прав дитини і ювенальна юстиція
 • Н.М. Прокопенко. Співпраця НДО та ССН з метою профілактики злочинності серед неповнолітніх
Книжкова полиця
 • М. Райт. Відновлення поваги до правосуддя. Симпозіум
Словничок