Материалы международной конференции
"Внедрение восстановительного правосудия в Украине: выводы и перспективы"
(Киев, 20-21 апреля 2006г.)

Скачать материалы одним файлом (zip, 1.24 Mb)

Документ Загрузить
Привітання учасників конференції ukr
Програма конференції ukr
Зер Г. Цінності й принципи в практиці відновного правосуддя ukr
Концепція законодавчого врегулювання застосування програм відновного правосуддя (медіації) у кримінальному судочинстві України (проект) ukr
Лобач В.П. Питання застосування відновного правосуддя на досудовій стадії кримінального провадження ukr
Райт М. Роль громади в застосуванні відновного правосуддя ukr
Горова А.О. Модель центру відновного правосуддя в громаді ukr
Крестовська Н.М. Ювенальні та відновні технології у навчанні студентів-юристів ukr
Бетті Вос, Марк С. Умбрайт, Торан Хансен Впровадження відновного правосуддя до правової системи України. Оцінка Програми. Підсумковий звіт ukr
Кострицький В.В. Підґрунтя медіації в правовій системі України ukr
Мандриченко Ж.В. Соціально-кримінологічні основи виникнення інституту примирення винного з потерпілим ukr
Маніна М.А. Відновне правосуддя як основне завдання ювенальної юстиції ukr
Микитин Ю.І. Вимоги до особи медіатора ukr
Шарова Н.В., Ягунов Д.В.Використання механізмів відновного правосуддя при виконанні альтернативних покарань: вітчизняні реалії та деякий зарубіжний досвід ukr
Яковець І.С. Медіація на стадії виконання покарання як показник виправлення засуджених та засіб забезпечення деяких напрямків державної політики України у сфері виконання кримінальних покарань ukr
Доля И., Попа Д. Аналитический подход к внедрению медиации в Республике Молдова rus
Лайша Т. Межведомственное взаимодействие в ювенальной юстиции на основе восстановительного подхода rus
Медіація у кримінальних справах. Рекомендація № R (99) 19, прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 15 вересня 1999 року ukr
Экономический и Социальный Совет ООН "Основные принципы применения программ восстановительного правосудия в уголовных делах" rus
Вільчик Т.Б., Туманянц А.Р., Карпенко М.О. Законодавче врегулювання функціонування програм відновного правосуддя в Україні ukr
Гусєв А.І. Психологія соціально дезадаптованої поведінки ukr
Етичний кодекс медіатора Українського Центру Порозуміння ukr
Статут Української Асоціації Практиків Відновного Правосуддя України (Проект) ukr
Резолюціявідкритої конференції "Впровадження відновного правосуддя в Україні: висновки та перспективи" ukr
Рекомендаціївідкритої конференції "Впровадження відновного правосуддя в Україні: висновки та перспективи" ukr